Minggu, 16 Agustus 2009

Ngalamaté wong ngimpi [banyu] seri-2

ana ing segoro,oléh arto akéh. silem banyunè buthek,rekasa utawa arep tapa. silem banyunè bening,kapénak. nyemplung telaga,olèh salah gedhé. klelep ing telaga,dibutuhkè negara. ngadeg sak duwuring banyu ora tumapak,oléh pangkat lan kamulyan. kecemplung sumur utawa kali,kesusahan utawa kepatén.nglangi ing kali utawa ing segoro,katekan karepé.klelep ing banyu buthek,lunga ora bali.klelep ing banyu bening oléh ilmu. disirati banyu kali,kena perkara.

Label:

Ngalamaté wong ngimpi [banyu] seri-2

ana ing segoro,oléh arto akéh. silem banyunè buthek,rekasa utawa arep tapa. silem banyunè bening,kapénak. nyemplung telaga,olèh salah gedhé. klelep ing telaga,dibutuhkè negara. ngadeg sak duwuring banyu ora tumapak,oléh pangkat lan kamulyan. kecemplung sumur utawa kali,kesusahan utawa kepatén.nglangi ing kali utawa ing segoro,katekan karepé.klelep ing banyu buthek,lunga ora bali.klelep ing banyu bening oléh ilmu. disirati banyu kali,kena perkara.

Label:

Ngalamaté wong ngimpi [banyu]

2. njupuk banyu wudhu,suci lan sampurna panggawèyanè. raup,luwar kasusahané. adus ing sumuré déwé,arep lara kesambet. adus kali banyuné santer,lara gelis waras. adus ing kali banyuné asat,susah rejekiné. slulup kali banyuné anyep,utawa nglumpati kali ora bisa bali,lara keras bisa uga mati. slulup kali banyuné adem banget,nandangi gegawéné ratu. kéli ing kali,kapitunan. kèli lumebu ing segoro,nemu seneng,lan lan pangupojiwanè dadi.

Label:

Ngalamatè wong ngimpi [ula]

1. di sembur ula,oleh jodho. dicakot ula dialani wong. oleh purunganè ula mandi,dièwani bojonè. weruh luweng ana ulané padha mati,utawa weruh plungsunganè ula,dawa umurè.

Label:

mimpi1001malam

ini adalah primbon tafsir mimpi,karena udh ngantuk,besok saya terusin untuk perkembanganya.

Label: